Floortime Terapisi Nedir?

Floortime, temel olarak çocukların gelişimini teşvik etmek ve duygusal bağ kurmayı güçlendirmek amacıyla kullanılan bir terapi ve oyun temelli yaklaşımdır. "Floortime" terimi, Stanley I. Greenspan ve Serena Wieder tarafından geliştirilen Duyusal Bütünleme ve İletişim Terapisi (DIR/Floortime) modeliyle ilişkilidir.

Floortime, otizm spektrum bozukluğu gibi gelişimle ilgili zorlukları olan çocuklarda özellikle yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini desteklemek için diğer çocuklara ve gençlere de uygulanabilir.

Floortime, terapistin veya ebeveynin çocukla doğal bir oyun ortamında etkileşime girmesini içerir. Terapist veya ebeveyn, çocuğun ilgi alanlarını ve güçlü yönlerini belirlemek, duygusal bağ oluşturmak ve iletişim becerilerini teşvik etmek için çocuğun ilgisini çekecek etkinlikler seçer. Bu etkinlikler, çocuğun gelişim düzeyine ve ilgi alanlarına uygun olmalıdır.

Floortime yaklaşımı, çocuğun ilgisini ve katılımını teşvik etmeyi, onunla empati kurmayı, duygusal düzeyde bağlantı kurmayı, iletişim becerilerini geliştirmeyi ve sosyal etkileşimleri artırmayı amaçlar. Böylece çocuğun sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimi desteklenir ve güçlendirilir.

Floortime Terapisi Nasıl Uygulanır?

Floortime Terapisi, otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmek için kullanılan bir terapi yöntemidir. Floortime, terapistlerin çocukların ilgi alanlarına odaklanarak etkileşimde bulunmalarını ve çocukların dünyasına girerek onlarla oyun oynamalarını içerir. Terapi, çocuğun gelişim düzeyine uygun olarak tasarlanır ve özelleştirilir. İşte Floortime Terapisi'nin temel uygulama adımları:

1. Gözlem ve Değerlendirme: Terapi süreci, çocuğun yeteneklerini, ilgi alanlarını, güçlü ve zayıf yönlerini anlamak için bir değerlendirme aşaması ile başlar. Bu değerlendirme, terapistin çocuğu daha iyi tanımasına ve terapiyi kişiselleştirmesine yardımcı olur.

2. Çocuğun İlgi Alanlarına Katılım: Terapist, çocuğun ilgi alanlarını belirler ve çocuğun bu ilgi alanlarına katılarak onunla etkileşimde bulunur. Bu, çocuğun dünyasına girmek ve iletişimi başlatmak için önemli bir adımdır.

3. Geri Bildirim ve Teşvik: Terapist, çocuğun etkileşim sırasında sergilediği davranışları takdir eder ve ona geri bildirim verir. Olumlu davranışları teşvik ederken, olumsuz davranışlarına karşı anlayışlı bir yaklaşım sergiler.

4. Takip ve İşbirliği: Terapist, çocuğun ilgisini koruyacak şekilde oyunu sürekli takip eder ve çocuğun ilgisini çekecek yeni fikirler ve etkinlikler önerir. Çocukla işbirliği yaparak onun dünyasına uyum sağlar.

5. Dil ve İletişim Gelişimi: Floortime Terapisi, dil ve iletişim becerilerini teşvik eder. Terapist, çocuğun ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik etkileşimlerde bulunur ve onunla anlamlı diyaloglar kurar.

6. Problem Çözme ve Düşünme Becerileri: Terapist, çocuğun problem çözme ve düşünme becerilerini desteklemek için oyun içinde zorlayıcı sorular sorabilir ve onunla birlikte çözümler bulabilir.

7. Aile Katılımı: Floortime Terapisi, ailelerin çocuğun günlük yaşamında etkili bir şekilde terapinin faydalarını entegre etmelerini teşvik eder. Terapist, ailelerle işbirliği yaparak evde de uygulanabilecek stratejiler ve etkinlikler önerir.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, Floortime Terapisi'nin her çocuğa göre özelleştirilmiş bir yaklaşım gerektiren bir terapi yöntemi olduğudur. Terapist, çocuğun bireysel ihtiyaçlarını anlamak ve uygun etkileşimleri sağlamak için esnek olmalıdır. Bu nedenle, terapi süreci çocuğun gelişim seviyesine ve ilgi alanlarına uygun olarak şekillendirilmelidir.

Floortime Terapi Kimlere Uygulanır?

Floortime terapisi, her yaştaki çocuklar için uygundur ve özellikle şu durumlarda kullanılabilir:

1. Otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan çocuklar: Floortime, ASD'ye sahip çocukların sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmede etkili olabilir.

2. Gecikmiş dil ve iletişim becerileri olan çocuklar: Floortime, dil ve iletişim gelişimini desteklemek için kullanılabilir.

3. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklar: Floortime terapisi, DEHB'ye sahip çocukların dikkat ve dürtü kontrolünü geliştirmeye yardımcı olabilir.

4. Gelişimsel gecikmeleri olan çocuklar: Floortime, çeşitli gelişimsel alanlarda gerilik yaşayan çocukların becerilerini destekleyebilir.

5. Duygusal zorlukları olan çocuklar: Floortime terapisi, duygusal düzenleme ve ilişkisel güvenlik konusunda zorluk yaşayan çocuklara yardımcı olabilir.

Floortime Terapisini Kimler Uygular?

Özellikle şu profesyonel gruplar floortime terapisini uygulayabilir:

1. Eğitimci ve Öğretmenler: Özellikle özel eğitim alanında deneyimi olan öğretmenler, floortime terapisini çocuklarla çalışmada kullanabilirler.

2. Psikologlar ve Terapistler: Çocuklar ve ergenlerle çalışan psikologlar ve terapistler, floortime terapisini terapi programlarında entegre edebilirler.

3. Ergoterapistler: Çocukların günlük yaşam aktivitelerini (örneğin oyunlar ve etkileşimler) geliştirmeye yönelik uzmanlık alanları olan ergoterapistler de floortime terapisini uygulayabilirler.

4. Dil ve Konuşma Terapistleri: Dil ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla çalışan konuşma terapistleri, floortime terapisini dil gelişimini desteklemek için kullanabilirler.

Floortime terapisi, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir yaklaşım gerektirdiğinden, uygulayıcıların çocuğun özelliklerini ve ihtiyaçlarını anlamaları ve terapinin içeriğini buna göre düzenlemeleri önemlidir. Bu nedenle, eğitimli ve deneyimli bir profesyonel tarafından uygulanması, terapinin başarılı olması açısından önemlidir.

Floortime Terapi ile Oyun Terapi arasındaki fark nedir?

Floortime Terapi (bazen Floortime Yaklaşımı olarak da adlandırılır) ve Oyun Terapi, çocuklar ve gençlerle duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimi desteklemek için kullanılan iki farklı terapi türüdür. Her ikisi de çocukların duygusal dünyalarını anlamak, sosyal bağlantılarını güçlendirmek ve iletişim becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır, ancak yaklaşımları ve odaklandıkları alanlar farklıdır.

1. Floortime Terapi:

· Floortime Terapi, çocuğun ilgisini ve ilgisini çeken etkinliklerle katıldığı yapılandırılmamış, doğal oyunlara dayalıdır.

· Ebeveynler veya terapistler, çocukla temas kurarak, onunla etkileşime girerek ve onunla oyun oynayarak terapötik bir ortam yaratır.

· Temel hedef, çocuğun ilgi alanlarına odaklanmak, onun dünyasına girmek ve oyun aracılığıyla iletişimi teşvik etmek, böylece sosyal becerilerini ve duygusal bağlantılarını geliştirmektir.

· Floortime, çocuğun önceliklerini takip etmeye dayalıdır ve çocuğun katılımını ve inisiyatifi teşvik eder.

2. Oyun Terapi:

· Oyun Terapi, çocukların iç dünyasını ve duygusal zorluklarını ifade etmelerine yardımcı olmak için oyunun gücünden faydalanan terapötik bir yaklaşımdır.

· Oyun Terapi, çocukların oyun yoluyla hislerini, düşüncelerini ve deneyimlerini serbest bırakmalarını sağlamak için bir araç olarak kullanılır.

· Terapist, çocuğun oyununu izler ve çocuğun zihinsel süreçlerini, duygusal tepkilerini ve içsel dünyasını anlamaya çalışırken müdahaleci olmayan bir rol üstlenir.

· Oyun Terapisi, çocuğun problem çözme becerilerini geliştirmesine, öfke veya kaygı gibi duygusal zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olur ve duygusal iyileşmeyi destekler.

Özetle, Floortime Terapi çocuğun ilgi ve katılımını ön planda tutarken, Oyun Terapisi daha çok çocuğun iç dünyasını ifade etmesine ve duygusal gelişimini desteklemeye odaklanır. Her ikisi de çocukların duygusal ve sosyal gelişimini desteklemede etkili olabilir ve çocuğun ihtiyaçlarına, terapistin uzmanlık alanına ve tercihlere bağlı olarak kullanılabilir.